Armbåndsudsendelse

Opdateret d. 09.05.2019 

 

På siden her kan du følge status for udsendelse for de forskellige armbåndstyper. Vi forbeholder os ret til ændringer i plan for udsendelse, så tjek siden her jævnligt, hvis du vil følge med. Når du har modtaget dit armbånd, så VENT med at tage det på – og når det bliver festivaltid, skal armbåndet på VENSTRE håndled.

 

Har du givet os den rigtige adresse?

Vi sender onsdags-, torsdags-, fredags- og lørdagsarmbånd samt partoutarmbånd (voksen) med Post Nord til den adresse, der er angivet som leveringsadresse på din ordre.

Før vi sender dit armbånd, skal du sikre dig at leveringsadressen for din ordre/dine ordrer er korrekt, da vi lukker for, at du kan redigere leveringsadressen, når vi går i gang med udsendelse (se plan for de forskellige armbånd nedenfor). 

Husk at du er ansvarlig for, at vi har korrekt navn og korrekt leveringsadresse på dit armbånd. Er oplysningerne fejlagtige ved udsendelsestidspunktet, vil du blive pålagt et gebyr på kr. 125,- pr. armbånd for ekstra ekspedition.

 

Sådan ændrer du din LEVERINGSADRESSE på ORDRE (nb! dette er ikke det samme som dine generelle adresseoplysninger).

1. Gå ind under MIN KONTO > Armbånd & boformer

2. Gå ind på "Se detaljer" for et armbånd

3. Ret leveringsadressen til den adresse, du ønsker armbåndet sendt til - navn og adresse SKAL stemme, og det oplyste navn skal stå på postkassen, ellers vil du ikke modtage armbåndet (vigtigt: den nye leveringsadresse gælder for alle armbånd på den ordre, du ændrer adresse på. Har du flere ordrer, du ønsker at ændre leveringsadresse på, skal det gøres på hver enkelt ordre.)

 

Plan for udsendelse

Partoutarmbånd (voksen) købt/overdraget senest: 10.05.2022


- Vi låser for redigering af leveringsadresse og overdragelse: 10.05.2022
- Armbånd pakkes: 11.05.2022 - 20.05.2022
- Armbånd indleveres til omdeling af Post Nord: 20.05.2022
- Armbånd omdeles fra: 21.05.2022 - 12.06.2022
- Mulighed for overdragelse genåbner: 13.06.2022
- Du kan kontakte smukshop@smukmail.dk hvis dit partoutarmbånd (voksen) ikke er nået frem: 13.06.2022Endagsarmbånd (søndag undtaget) købt/overdraget senest: 20.05.2022


- Vi låser for redigering af leveringsadresse og overdragelse: 22.05.2022
- Armbånd pakkes: 22.05.2022 - 03.06.2022
- Armbånd indleveres til omdeling af Post Nord: 03.06.2022
- Armbånd omdeles: 03.06.2022 - 26.06.2022
- Mulighed for overdragelse genåbner: 27.06.2022
- Du kan kontakte smukshop@smukmail.dk hvis dit endagsarmbånd ikke er nået frem: 27.06.2022

 

Selv om du har købt mere end et armbånd, kommer de ikke nødvendigvis med posten samme dag: Hvert armbånd sendes for sig i sin egen æske. Hav tålmodighed og forhold dig til ovenstående plan.

 

For partoutarmbånd købt efter 10.05.2022 og endagsarmbånd købt efter 22.05.2022 gælder ovenstående plan ikke, men som udgangspunkt kan du forvente, at der går et par uger fra købet til du modtager armbånd.

 

Armbånd overdraget efter 10.05.2022 (Partoutarmbånd) & 22.05.2022 (Endagsarmbånd) ER sendt til den oprindelige køber. Den oprindelige køber skal derfor selv videresende armbåndet til ham/hende, det er overdraget til.

 

Overdragelse af armbånd - under og efter udsendelse

VED OVERDRAGELSER SKAL NY EJER HAVE DET OPRINDELIGE ARMBÅND FRA SÆLGER, DER SENDES IKKE NYT ARMBÅND FRA SMUKFEST VED DISSE INDBYRDES HANDLER.

Vi låser for, at du kan overdrage dit armbånd til andre på smukshop.dk, mens vi udsender – efterfølgende lukker vi op for funktionen igen (se planen ovenfor), men ved overdragelse efter udsendelse skal du selv sørge for, at armbåndet sendes videre til den nye ejer, når du har modtaget det.

 

Salg til venteliste efter armbåndsudsendelse

Hvis du sælger dit armbånd til venteliste efter udsendelse, vil du stadig modtage et armbånd, men i det øjeblik der er solgt, gøres det ugyldigt, så det ikke længere vil give adgang til festivalen.

Du skal derfor destruere det modtagne armbånd - enhver form for salg eller videreformidling af et blokeret armbånd vil kunne medføre retsforfølgelse.

 

Søndagsbilletter og børnepartout (print-selv)

Søndagsarmbånd og børnepartout sendes ikke til dig - i stedet kan du fra omkring 30. juli logge ind på din konto på smukshop.dk og printe din billet. Billetten skal på dagen ombyttes til armbånd på festivalpladsen. Søndagsbillet kan først ombyttet til armbånd på selve dagen, altså søndag 7. august.

 

Er armbåndet sendt til forkert modtager/leveringsadresse?

Opdager du, at du har angivet en forkert leveringsadresse, fx. hvis du er flyttet og har glemt at opdatere med din nye adresse, skal du kontakte smukshop@smukmail.dk, der vil hjælpe dig med at lave en genbestilling. En genbestilling koster kr. 125,- pr. armbånd.

Skulle du have fået overdraget et armbånd digitalt, men har sælger "glemt" at sende dig det fysiske armbånd, kan du også benytte genbestilling til at få det oprindelige armbånd blokeret og i stedet få et nyt sendt til dig.