Hjælp

Nedenfor finder du svar på ofte stillede spørgsmål vedr. køb af armbånd/boformer, udsendelse af armbånd samt overdragelse og videresalg af armbånd og boformer. 

Finder du ikke det, du søger, så kan du kontakte Smukfest Support:

SUPPORT

Mailsupport: info@smukfest.dk

Telefonsupport: 87 93 44 44

 

 

Sådan modtager du armbånd/boform fra en ven
For at du kan modtage et armbånd eller en boform fra en anden Smukling, skal du have en konto på smukshop.dk. Det er nemt og koster ikke noget.

Når du har oprettet kontoen, giver du ham/hende, der skal overdrage til dig, besked om hvilken mailadresse, du er oprettet med. Personen starter overdragelsen, og du vil få besked på mail, når overdragelsen har fundet sted - samtidigt vil du kunne se det digitale produkt under MIN KONTO på smukshop.dk.

Bemærk: Der er ingen penge involveret i denne overdragelse for nogen af jer!

Hvis armbånd/boform, der skal overdrages, er købt i rater, kan det først overdrages, når den sidste rate er betalt.

Hvis der er tale om en decideret handel med et Smukfest-produkt, anbefaler vi, at I benytter "Overdragelse med betaling", da det er 100% sikkert for både køber og sælger.

Bemærk: For overdragelser af onsdags-, torsdags-, fredags- og lørdagsarmbånd samt partoutarmbånd (voksen) foretaget efter udsendelse i forsommeren skal det fysiske armbånd også overdrages fra vedkommende, der overdrager til dig.

Sådan overdrager du armbånd/boform til en ven
For at overdrage armbånd/boform til en ven, skal du blot kende den e-mailadresse, som din ven bruger på sin Smukfest-konto. Under MIN KONTO > Armbånd & Boformer > "Se detaljer" ud for armbåndet/boformen, du vil overdrage, finder du knappen "Overdrag produkt", hvis det pågældende produkt er muligt at overdrage.

Når du har overdraget armbånd/boform, vil det digitale produkt stå som inaktivt på din konto – og til gengæld stå som aktivt på den nye ejers konto. Når det er sket, er alt i orden.

Der er ingen penge involveret i denne form for overdragelse: Det svarer til, at du bortgiver din billet til en anden. Det betyder, at hvis du har købt til hele lejren, kan du overdrage til de venner, du skal afsted med.

Er der penge involveret (og kender du ikke vedkommende du handler med MEGET godt), råder vi jer til at benytte Overdragelse med betaling, da det giver en 100% sikker handel for både sælger og køber. 

NB! Hvis armbånd/boform, der skal overdrages, er købt i rater, kan det først videresælges, når den sidste rate er betalt.

 

Bemærk: Overdragelse lukker hvert år ultimo forår og primo sommer i forbindelse med udsendelse af armbånd - herefter åbnes der igen for overdragelse, men så skal man overdrage både det digitale og det fysiske armbånd til modtager. 

Overdragelse af en bestemt armbåndstype lukker endeligt ned kl. 9 den (første) dag, som armbåndet er gyldigt til. Partoutoverdragelse lukker således onsdag kl. 9.

Boformer kan overdrages hele festivalen.

Hvert armbånd er unikt, så hvis du har mere end et armbånd, er det super vigtigt, at du lige tjekker ID på det digitale armbånd og sørger for, at det matcher numrene på bagsiden af selve chippen i armbåndet, inden du overdrager.

Du kan overdrage armbånd og boformer med betaling via smukshop.dk. Det koster lidt: For den nye ejer er der et købsgebyr på kr. 60,-, og for den oprindelige ejer er gebyret 35,- samt eventuelle rate- og betalingsgebyrer. Det er prisen begge parter betaler for at få en 100 % sikker overdragelse, hvad angår armbånd/billettens ægthed - og i den anden ende sikre sig, at man får sine penge.

Den oprindelige ejer skal starte "Overdragelse med betaling" via MIN KONTO > Armbånd & Boformer > "Se detaljer" for det produkt, han/hun ønsker at overdrage. Her skal man oplyse sit kontonummer, så vi kan overføre pengene, når armbåndet/billetten er betalt. Man får slutteligt oplyst en kode, som man skal sende til vedkommende, som man ønsker at overdrage til.

Modtager skal, når han/hun har modtaget koden, oprette sig på smukshop.dk og gå ind under MIN KONTO. Herfra skal man følge flowet under "Anvend overdragelseskode". Når man har betalt for armbåndet/billetten, er handlen med den oprindelige ejer gennemført, og man kan se det købte produkt under "Armbånd & Boformer". Frem til betaling er gennemført, har den oprindelige ejer mulighed for at fortryde sit tilbud - efter betaling er handlen bindende.

Husk at man også fortsat kan overdrage uden betaling, hvilket vi kun anbefaler hvis man kender hinanden godt og har fuld tillid til hinanden i pengesager.

 

Bemærk: Overdragelse lukker hvert år ultimo forår og primo sommer i forbindelse med udsendelse af armbånd. Herefter åbnes der igen for overdragelse, men så skal sælger overdrage både det digitale og det fysiske armbånd til køber. 

 

Overdragelse af en bestemt armbåndstype lukker endeligt ned kl. 9 den (første) dag, som armbåndet er gyldigt til. Partoutoverdragelse lukker således onsdag kl. 9. Boformer kan overdrages hele festivalen.

Hvert armbånd er unikt, så hvis sælger har mere end et armbånd, er det super vigtigt, at sælger lige tjekker ID på det digitale armbånd og sørger for, at det matcher numrene på bagsiden af selve chippen i armbåndet, inden sælger overdrager.

Overdragelse af en bestemt armbåndstype lukker endeligt ned kl. 9 den dag, som armbåndet er gyldigt til. Partoutoverdragelse lukker således onsdag kl. 9.
Boformer kan overdrages hele festivalen.

 

Hvis du har et armbånd eller en boform i overskud, kan du sætte det til salg til den person, der står øverst på ventelisten til netop den type armbånd eller boform, du har for meget.

Salget via ventelisten foregår, så sælger og køber forbliver anonyme for hinanden. Der er ingen kontakt mellem de to parter, og begge handler med smukshop.dk og ikke direkte med hinanden. Salg til ventelisten er selvfølgelig først muligt, når nogen har skrevet sig op på venteliste til produktet, dvs. EFTER produktet er udsolgt.

Bemærk:
Ventelistesalg af boformer stopper, når lejrsystemet lukker - så er din boform ikke solgt via ventelisten der, bliver den IKKE solgt ad den vej. 
Du kan dog efterfølgende godt overdrage boformer (og det kan man hele festivalen igennem).

Ventelistesalg af armbånd stopper dagen før det givne armbånd giver adgang til festivalpladsen. Dvs. partoutsalg skal være gennemført tirsdag 6. august, det samme skal onsdagssalg. Ventelistesalg af torsdagsarmbånd skal være gennemført onsdag osv... 

 

Sådan sætter du til salg:
Det eneste, du skal gøre for at sætte en billet til salg, er logge ind på smukshop.dk og gå ind på MIN KONTO > Armbånd og Boformer. Under "Se detaljer" for den enkelte billet finder du funktionen "Forsøg salg til venteliste". Herefter skal du blot følge vejledningen og blandt andet udfylde dine kontooplysninger (NB! Kun til DANSKE konti).
Vær opmærksom på, at ratebetalte billetter først kan sælges, når den sidste rate er betalt.

Når du har gjort dette, er din billet sat til salg til på ventelisten. Hvis salget af billetten gennemføres, modtager du en mail herom - og inden for 3 bankdage derefter vil det udbetalte beløb være til rådighed på din bankkonto.

Som udgangspunkt fanger bordet, når du har sat til salg på ventelisten - og du kan kun fortryde, hvis den kunde, der har fået tilbudt din billet, takker nej. Den anden vej rundt, er der ingen garanti for, at din billet bliver solgt: Det afhænger helt og holdent af om vi kan finde en mulig køber i ventelisten.

Det er ikke muligt at oplyse, hvor længe det vil tage at sælge din billet. Hver enkelt kunde, der får en billet tilbudt, har et vist antal timer til at overveje tilbuddet. Herefter vil billetten automatisk blive tilbudt en ny kunde med samme antal timer til at overveje tilbuddet. Dette vil fortsætte, indtil en kunde vælger at takke ja til billetten.

Når du har solgt armbånd/boform, vil det digitale produkt figurere som inaktiv på din konto – og i stedet stå som aktivt digitalt produkt på den nye ejers konto. Når det er sket, er alt i orden.

Hvis du allerede har modtaget et fysisk armbånd knyttet til det digitale armbånd, du har solgt, skal dette destrueres, når salg til ventelisten ER endeligt gennemført. Hvis du ejer mere end et armbånd, er det vigtigt, at du lige tjekker bagsiden af selve chippen i armbåndet, så du ikke ved en fejl destruerer et forkert armbånd.

 

Hvad får jeg som sælger udbetalt?
Hvis din billet sælges til en ny kunde, udbetaler Smukfest billettens salgspris til sælger fratrukket betalingsgebyrer, eventuelle rategebyrer (kr. 50,-) og et salgsgebyr på kr. 125,-. Udbetalingen sker til sælgers bankkonto (KUN danske konti), hvorfor det er meget vigtigt, at du som sælger afgiver korrekte kontooplysninger, når du sætter en billet til salg.

Ved køb af armbånd/boform får du et digitalt produkt på din Smukfest-konto. Derfor er det et krav, at du har oprettet en Smukfest-konto for at købe armbånd/boform. Hvis du tidligere har købt armbånd/boform, har du sikkert allerede en konto.

Det digitale produkt er dit bevis for, at du ejer billetten/boformen. Det er smart, hvis dit armbånd fx. bliver stjålet eller bliver væk.

Du får et digitalt produkt på din konto, for hvert armbånd/boform, du køber. Du har mulighed for at overdrage de digitale produkter fra MIN KONTO til dine venners Smukfest-konto - det er selvfølgelig gratis. Afregning af og tvister om ejerskab af armbånd er en sag mellem dig og dem, du køber armbånd på vegne af. Smukfest fraskriver sig ethvert ansvar i denne sammenhæng og kan IKKE hjælpe dig ved eventuelle tvister. 

NB! Hvis du ønsker at sælge til en fremmed, anbefaler vi "Salg til venteliste" eller "Overdragelse med betaling".

 

Når du køber
I shoppen skal du gå ind på den billettype, du ønsker at købe til dig og vennerne, og vælge det antal billetter, du ønsker at købe - vær opmærksom på, at du ikke kan tilføje antal i kurven.

Betaler du i rater, skal du godkende, at dine kortoplysninger gemmes til trækning af senere rater for at gennemføre købet. Husk også at ratebetalte produkter ikke kan sælges eller overdrages, før alle rater er betalt.

Under leveringsoplysninger skal du bl.a. udfylde dit navn og adresse. Det er vigtigt, at du oplyser din rigtige adresse: Alle armbånd på ordren sendes til netop den postadresse, som du angiver som leveringsadressen - med mindre leveringsadressen efterfølgende ændres.

På samme side skal du også indtaste den e-mailadresse, der vil være forudfyldt med e-mailadressen, du anvender som brugernavn på smukshop.dk. Ændrer du e-mailadressen her, ændrer du samtidig det brugernavn, du logger ind med på smukshop.dk.   


Efter dit køb
Senest 12 timer efter du har gennemført dit køb, vil du modtage en ordrekvittering på mail. DENNE MAIL ER IKKE EN ADGANGSGIVENDE BILLET, men blot en kvittering for dit køb.
Nye Smukfest-brugere modtager også en oprettelsesmail fra Smukfest.
Skulle disse mails udeblive, kan du kontakte info@smukfest.dk.

Får du behov for at ændre din leveringsadresse, skal det gøres på følgende måde:

Ændring af LEVERINGSADRESSEN skal ske på den enkelte ORDRE (nb! dette er IKKE det samme som dine generelle adresseoplysninger). Ændring af leveringsadressen på den enkelte ordre gøres på følgende måde:

 • Gå ind under MIN KONTO > Armbånd & boformer
 • Gå ind på detaljevisningen for et armbånd
 • Ret leveringsadressen til den adresse, du ønsker armbåndet sendt til - navn og adresse SKAL stemme, ellers vil du ikke modtage armbåndet (vigtigt: den nye leveringsadresse gælder for alle armbånd på den ordre, du ændrer adresse på. Har du flere ordrer, du ønsker at ændre leveringsadresse på, skal det gøres på hver enkelt ordre.)

Det er generelt antidagligdag i verden på den helt triste måde med krig, energikrise og rabundus. I Skanderborg gør vi, hvad vi kan for, at Smukfest bliver ved med at være et tilbud for de fleste. Derfor har vi kun hævet billetprisen minimalt, så den følger inflationen, og så har vi skrællet gebyret for ratebetaling ned til et minimum på 50 kr. uden mystik eller fis.

En ratebetalt billet til alle 8 dage på Smukfest 2024 koster 3545 kr. For at skære det helt ud i pap, skal du 7. november betale 995 kr., så er billetten i hus. 1. december trækker vi så 850 kr. fra din konto og igen 2. januar og 1. februar.

Herefter er billetten ægte din, og du får den frigivet i Smukshop.dk, hvor du evt. kan overdrage den eller sælge videre, hvis du ændrer planer (men det gør du da ikke!).

Ønsker du at udnytte denne mulighed, skal du vælge armbånd eller boform - i kurven har du derefter mulighed for at vælge ratebetaling. For betaling i rater gælder nedenfor anførte særlige vilkår, mens vore øvrige generelle handels- og leveringsomkostninger i øvrigt finder anvendelse.

Vær opmærksom på, at du ikke kan betale raterne før end forfaldsdagen. 

Efter endt betaling værdisættes et ratebetalt produkt som købt på almindelig vis: Rategebyret dækker udelukkende ydelsen ratebetaling og anses derfor ikke som en del af billettens værdi.

Du kan ikke sælge eller overdrage dit ratebetalte produkt, før det er fuldt ud betalt. Dette gælder både partoutarmbånd, endagsarmbånd og boformer.

Det er dit ansvar, at der er penge på din bankkonto og til at gennemføre hver enkelt ratebetaling, og at dit betalingskort er gyldigt på disse datoer. Hvis der ikke er dækning på dit betalingskort til at gennemføre en betaling, vil rettigheden til en billet/boform være tabt. 

Såfremt en rate ikke kan betales til den aftalte tid, informerer Smukfest dig herom via den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. Er det nødvendigt at registrere et nyt kort til resterende rater (f.eks. overskredet udløbsdato, stjålne kort m.m.), skal du tilmelde det nye kort senest 10 dage efter, at Smukfest har oplyst om den manglende betaling. 

Først når sidste rate er betalt, er det muligt eventuelt at overdrage/videresælge billet/boform til tredjemand via shop.smukfest.dk. Ved videresalg værdisættes en ratebetalt billet/boform til prisen på en almindelig billet/boform - rategebyret og og bliver din personlige udgift for ydelsen ratebetaling!

Hvis én eller flere rater ikke betales rettidigt, afbrydes købsaftalen, og din ret til armbånd/boform frafalder. De ratebetalinger, der er gennemført, vil blive tilbagebetalt til din bankkonto (excl. gebyrer). Herudover vil udbetalingen blive pålagt et gebyr på 125 kr. 

Køberen af armbånd eller boformer betalt i rater kan til enhver tid afbryde aftalen. Opsigelse skal ske skriftligt til: info@smukfest.dk

Ved tilbagebetaling tilbageholdes 125 kr. i administrationsgebyr samt de initiale betalte gebyrer. 

Ordningen ophører uden yderligere opsigelse fra nogen af parterne, når betalingsperioden er tilendebragt.

For at undgå overbelastning af Smukshoppen ved storsalg, hvor der er mange samtidige billetkøbere, lukker vi billetkøberne ind i mindre grupper ad gangen. Storsalg er de dage, hvor vi sætter armbånd og/eller boformer til salg.

Her vil du opleve at møde et online køsystem foran smukshop.dk. Du vil som køber få tildelt et kønummer og stå i venteposition, indtil dit nummer i køen giver adgang til selve billetshoppen. Dit kønummer er gyldigt i 20 minutter, så inden for det tidsrum skal du være helt færdig med at handle i shoppen, uanset hvornår du lægger dine billetter/armbånd i kurven.

Alle billetkøbere, der er på siden FØR salgsstart, tildeles et vilkårligt kønummer, når salgstarten går i gang. Alle billetkøbere, der kommer ind på siden EFTER salgsstart, bliver placeret i køen efter først-til-mølle princippet. Det er således ikke nødvendigvis en fordel at stille sig i kø i god tid inden billetsalget starter. Om du åbner din browser 10 timer før salgstart eller 3 minutter før salgstart er underordnet.

Du kan gøre dit til, at du selv og andre billetkøbere får en god købsoplevelse.  

 • Hav kun én fane/ét vindue med smukshop.dk åben. Flere åbne faner/vinduer pr. køber giver en unødig belastning af systemet samt et forkert billede af hvor mange købere, der er i køen – til gene for alle købere i køen.  
 • Klik kun én gang på hver knap. Systemet er presset, og svartiden kan derfor være længere end normalt, så en smule tålmodighed er nødvendig. 

 

Når du lægger en billet i din online kurv, reserveres denne billet til dig i 15 minutter, så ingen andre købere kan købe denne billet samtidigt. Inden for de 15 minutter skal du have gennemført dit køb fuldstændigt, dvs. du skal have afsluttet din betaling i shoppen. 

Såfremt de 15 minutter overskrides, udløber din reservation, og billetten frigives til salg fra lager igen. Du vil derfor være nødt til at starte dit køb forfra, og der er ingen garanti for, at der stadig er billetter på lager.  

Vi anbefaler derfor, at du forbereder dig forud for dit køb: 

 • Opret din som bruger på smukshop.dk i forvejen og hav dine login oplysninger hertil klar. Du skal bruge dem i forbindelse med betalingen.
 • Hav dit betalingskort klar på forhånd, når du skal købe.  

 

Hvis du undervejs i dit køb oplever, at din adresse ikke automatisk kommer frem i dropdown-menuen, når du taster den ind, skal du først og fremmest tjekke, at adressen er tastet korrekt ind, og at der ikke er stavefejl/slåfejl eller lignende. Vælg først land, og indtast derefter i adresse under.
Det er vigtigt, at du SKRIVER din adresse direkte ind, og at den ikke bliver indsat fra en kopieret tekst. Da dit køb i forbindelse med Smukfest har en høj værdi, og dit fysiske armbånd sendes med posten, SKAL vi have din korrekte adresse. Derfor gør vi alt for, at falske adresser ikke kan oprettes i systemet. 

Når du sletter produkter fra din kurv, skal du bekræfte sletningen i din browser. Derfor skal du tillade pop-up vinduer fra shoppen for at kunne gennemføre en sletning.

Hvis du opdager, at du ved en fejl har opgivet en forkert e-mailadresse ved køb/oprettelse af Smukfest-konto, kan du logge ind med den forkerte e-mailadresse som brugernavn og under MIN KONTO rette til din rigtige e-mailadresse.

Den nye e-mailadresse er herpå dit brugernavn til din Smukfest-konto samt den e-mailadresse, vi kontakter dig på ved nyt omkring dit armbånd/din boform. 

Hvis du har købt, betalt og modtaget ordrekvittering fra smukshop.dk, men der er ikke hævet noget beløb på din konto, skal du blot afvente, at det sker i løbet af nogle dage. 

Har du gennemført køb på smukshop.dk, men ikke modtaget nogen ordrekvittering på din mail, kan du først og fremmest tjekke spamfilteret/junkmailen i din mailboks. Finder du ikke de ventede mails her, er det muligt, at mailen med din kvittering ’sidder i kø’ et sted. Har du efter 24 timer endnu ikke modtaget de ventede mails, har du mulighed for at kontakte info@smukfest.dk. 

I henhold til forbrugeraftalelovens § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2A er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten, og købte billetter kan derfor hverken afbestilles eller byttes til andre billetter. Se i øvrigt handelsbetingelser

 Nedenfor har vi beskrevet de oftest stillede spørgsmål til Hotelt/Tenthouse/Præriehytte/IgenBrug lejre. 

 

Q: Jeg har købt mine Hotelte/Tenthouses/Præriehytte/IgenBrug sammen i én bestilling, behøver jeg så oprette en lejr, for at de kommer til at ligge sammen?
A: Ja, det gør du! Købet har ikke noget med placeringen at gøre.

 

Q: Hvornår bliver det muligt at oprette en lejr?
A: Det bliver muligt d. 11. juli kl. 10.00

 

Q: Vi vil gerne ligge i en lejr sammen, hvad gør vi?
A: Udnævner en Lejrchef, som opretter lejren. Når han har gjort det, kan I andre tilmelde jeres telte, og vupti – I er en lejr. Har I klokket helt rundt i det og været barnligt ivrige, og der er 5 af jer der har oprettet jeres lejr, så bliv lige enige, og slet de 4. Ellers bliver det noget rod. Vil I ligge sammen, skal I være samlet i ÉN lejr. Kun ÈN.

Se vejledning for lejrchefer om oprettelse og administration af lejr >>

Se vejledning i hvordan du tilknytter dit hotelt/Tenthouse til den lejr, jeres lejrchef har oprettet til jer >> 

 

Q: Når vi har oprettet en lejr, kan vi så være sikre på at ligge sammen?
A: Man kan kun lave en lejr ud af Hotelte/Tenthouse/Præriehytte/IgenBrug af samme type (2 eller 4 pers.) og selvfølgelig på samme område… (svært at have en lejr på Sølund med dem på Stadion.. ?). Vi prøver så godt vi kan at placere jeres Hotelte/Tenthouse/Præriehytte/IgenBrug i umiddelbar nærhed af hinanden, der KAN forekomme en brandvej mellem teltene, men hey, der kan man jo godt sidde og hygge sig...

 

Q: Hvornår ved jeg HVOR HENNE på området, mit Hotelt/Tenthouse/Præriehytte/IgenBrug kommer til at ligge?
A: Det kan vi ikke svare dig på før vi åbner det enkelte område, først her er teltene nemlig stillet op og nummereret.

 

Q: Hvordan finder vi ud af hvilke numre vores Hotelte/Tenthouse/Præriehytte/IgenBrug har fået? 
A: Det vil fremgå på dine boformer under MIN KONTO > Armbånd og Boformer så snart vi har lavet fordelingen. Du kan også finde nummeret på den print-selv billet som du kan downloade fra din konto umiddelbart inden festivalen.

 

Q: Hvad hvis jeg ikke skal/vil bo i en lejr eller kun har et Hotelt?
A: Så skal du ikke gøre noget overhovedet... Vi placerer dit Hotelt/Tenthouse/IgenBrug for dig og tildeler dig et Hotelt/Tenthouse/Præriehytte/IgenBrug-nummer. 

 

OBS: Alle får tildelt et Hotelt/Tenthouse/Præriehytte/IgenBrug-nummer - og man skal selvfølgeligt bo i det Hotelt/TenthousePræriehytte/IgenBrug, man er blevet tildelt. Det giver fin mening ik`? Man skal også sidde på det sæde man har i biffen…

Bemærk: Alle print-selv-billetter kan downloades fra 1. august 2024.

Du henter dine billetter til download ved at gå ind under MIN KONTO > Armbånd og boformer (https://shop.smukfest.dk/konto/digitaltprodukt - du skal være logget ind på din konto for at tilgå siden).

Her finder du - når billettypen er frigivet til download - et lille ikon ud for den enkelte digitale billet.

 

Ved klik på ikonet, downloades billetten.

download1.png

 

Hvis du har printet en billet og efterfølgende overdrager den, er den printede billet ugyldig, og billetten skal printes på ny fra den konto, den nu ligger på.

DOWNLOAD MANGE BILLETTER PÅ ÉN GANG
Måske skal du downloade rigtigt mange billetter fra din konto? Hvis det er tilfældet, kan du bruge funktionen nedenfor til at lave én samlet fil med de billetter, du vælger ud.

Start med at vælge billetter til download i den dropdown, du har i bunden af siden. Når du har valgt den, vises de billetter, hvor download er tilladt.

download2.png

 

 

Marker de billetter, du ønsker at downloade i filen, ved at sætte flueben ud for dem:

download2b.png

 

 

Når du har markeret de billetter, du vil downloade kan du nederst på siden trykke på "Hent PDF med de valgte billetter". Herved får du en fil på din computer med alle billetterne i.

download3.png

 

For at minimere risikoen for fejl, svindel og andre problemer med festivalarmbånd, sendes de først til sommer! Du kan følge processen på MIN KONTO på smukshop.dk, når der er nyt omkring din forsendelse. Husk at ændre din leveringsadresse, hvis du flytter i tiden mellem dit køb og festivalens afholdelse. Ellers ved vi jo ikke, hvor vi skal sende dit armbånd hen. Går der ged i det, fordi du har glemt at opdatere adressen, koster gensendelse et gebyr på 125 kr.

Ændring af LEVERINGSADRESSEN skal ske på den enkelte ORDRE (nb! dette er IKKE det samme som dine generelle adresseoplysninger). Ændring af leveringsadressen på den enkelte ordre gøres på følgende måde:

 • Gå ind under MIN KONTO > Armbånd & boformer
 • Gå ind på detaljevisningen for et armbånd
 • Ret leveringsadressen til den adresse, du ønsker armbåndet sendt til - navn og adresse SKAL stemme, ellers vil du ikke modtage armbåndet (vigtigt: den nye leveringsadresse gælder for alle armbånd på den ordre, du ændrer adresse på. Har du flere ordrer, du ønsker at ændre leveringsadresse på, skal det gøres på hver enkelt ordre.)

Vi sender armbånd ud ultimo maj / Primo juni.

Dit armbånd sendes til dig med posten til den adresse, der er oplyst i forbindelse med dit køb af armbånd her i shoppen - med mindre du efterfølgende har ændret leveringsadressen.

Ændring af LEVERINGSADRESSEN skal ske på den enkelte ORDRE (nb! dette er IKKE det samme som dine generelle adresseoplysninger). Ændring af leveringsadressen på den enkelte ordre gøres på følgende måde:

 • Gå ind under MIN KONTO > Armbånd & boformer
 • Gå ind på detaljevisningen for et armbånd
 • Ret leveringsadressen til den adresse, du ønsker armbåndet sendt til - navn og adresse SKAL stemme, ellers vil du ikke modtage armbåndet (vigtigt: den nye leveringsadresse gælder for alle armbånd på den ordre, du ændrer adresse på. Har du flere ordrer, du ønsker at ændre leveringsadresse på, skal det gøres på hver enkelt ordre.)

Smukfest starter udsendelse af armbånd i forsommeren, så husk at ændre din adresse, hvis du flytter efter dit køb af armbånd. Du bliver adviseret pr. mail forud for, at vi sender dit armbånd til dig med posten. 

Husk at du er ansvarlig for, at vi har det korrekte navn og den korrekte leveringsadresse på dit armbånd. Er oplysningerne fejlagtige ved udsendelsestidspunktet, vil du blive pålagt et gebyr for ekstra ekspedition.